BIMBO

Een sprookje over Bimbo het eenhoorntje. 


Het boek is te verkrijgen bij: www.boekscout.nl

Prijs: € 16,50

Auteur: Schipperskind

Coverontwerp: Schipperskind

Illustraties: Schipperskind

(c) Schipperskind Anja van Doorn van Buitenen.

Isbn: 978-94-640-3842-2

Uitgeverij Boekscout Soest.


Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hieronder een preview:

BIMBOEr was eens, heel lang geleden, een hele familie 

eenhoorns. Ze hadden allemaal een mooie witte 

hoorn en een mooie witte vacht. Sommige hadden 

kleuren in hun manen en staart. De een was roze 

of lila en een ander had geel of groen. De kleinste 

en jongste eenhoorn had een gouden hoorn , 

gouden manen en een gouden staart. 

Bimbo was zijn naam.

Ze leefden gelukkig en blij in het mooie groene dal, 

verstopt tussen de hoge bergen. 

Bimbo speelde daar met de andere eenhoorntjes.

Van tijd tot tijd kregen zij les in toveren van een oude, grijze eenhoorn, meester Groothoorn. Hij leerde de kleine eenhoorntjes dat ze voorzichtig met hun hoorn moesten zijn. Daar zat hun toverkracht in. Meester Groothoorn zei altijd:" Een eenhoorn zonder hoorn is geen goede eenhoorn meer en past niet meer in de groep". Na de lessen stoeiden de eenhoorntjes in de groene wei vol klavertjes. Altijd als ze daar aan het spelen waren dan keek Bimbo naar die bergen en vroeg zich af wat daar zou zijn. Op een dag was Bimbo aan het spelen toen hij aan zijn kameraadjes vroeg of ze ook zo benieuwd waren wat er zich in de bossen en op de bergen bevond. " Zullen we door het bos lopen ?" vroeg hij aan de anderen.


Die schudden met angstige ogen hun kop. "Nee, Bimbo,

 we mogen niet uit deze wei. We mogen niet naar het

 bos en de berg, want daar kan het gevaarlijk zijn. Daar

 zijn wilde dieren die ons misschien wel opeten." Bimbo 

schraapte zijn hoefjes over de grond en schudde zijn

 prachtige gouden manen. " Ach, kom nou, we zijn met zijn allen. Dat kan toch geen kwaad". Maar hoe hij ook

smeekte en zeurde, de anderen durfden niet met hem

 mee te gaan. 


" Dan ga ik alleen" , riep hij heel dapper en zwiepte een beetje boos met zijn mooie staart. 

Diep in zijn hartje was hij ook wel een beetje bang. Maar hij was ook heel nieuwsgierig 

naar wat daar was. Dapper stapte hij door. Plots klonk er een hard geluid. Takken 

begonnen te bewegen en te kraken. Toen hoorde hij gegrom. Zijn hartje bonkte in zijn 

lijfje. Zijn pootjes trilde. "Ik wil naar mama", huilde hij zachtjes en erg bang. Plots zag hij 

een groot beest met hoorns zo dik als takken van een grote boom. Grr, grr, gromde het 

beest naar Bimbo. Toen sprong het beest op hem af en Bimbo vocht voor zijn leven. Het 

beest stootte met zijn hoorns. O, wat deed dat pijn. Bimbo zette het op een rennen om zo 

ver mogelijk bij dat beest vandaan te komen. Hij vluchtte de struiken in en verschool zich 

achter een dikke boom. Hij zag het beest niet meer.


 Bimbo was van angst vergeten dat hij toverkracht had. 

Maar toen hoorde hij het gegrom weer heel dichtbij. Hij

 probeerde zich een spreuk te herinneren. Het beest 

kwam dichterbij en Bimbo stootte met zijn hoorn tegen

 het beest . Het beest bleef stokstijf staan en bewoog

niet meer. Bimbo had hem betoverd . Hij was er zelf

 verbaasd over. Bimbo wist niet hoelang de betovering 

stand zou houden. Dus rende hij blindelings weg

uit angst. Plotseling hield de grond waar hij liep op

en hij viel in het ravijn. Hij schuurde met zijn hoorn langs

 de steile rotswand en zijn mooie hoorn brak. Bimbo 

kwam in zacht mos terecht en was even buiten westen. 

Langzaam kwam hij weer bij en voelde zich een beetje

 duizelig. Het was nu heel donker daar. Het was 

inmiddels nacht geworden. Zijn kop en neus deed pijn. 

Ook zijn poten en rug deden pijn. Hij voelde zich heel 

erg alleen en hij was bang. Zachtjes huilde hij om zijn

 mama. Maar niemand hoorde hem en hij viel weer in 

slaap.

                                                  *******